Agrılı kırmızı göz

 1. Anasayfa
 2. Göz Hastalıkları
 3. Agrılı kırmızı göz
Agrılı kırmızı göz

Agrılı kırmızı göz

 

konjuktivit-kırmızı-göz

Hastalıklar

Seçenekler
Tanım
Nedenleri,Görülme sıklığı,Risk faktörleri
Belirtiler
Tedavi

Tanım

Ağrılı kırmızı göz

Nedenleri,Görülme sıklığı,Risk faktörleri

Atopi (polen, toz vs. alerjisi)

Belirtiler

Kaşıntı, yabancı cisim hissi, sulanma, mevsimsel yeniden alevlenme (genellikle iki taraflı)
Konjonktival hiperemi, kemosis, kapak ödemi, kapaklarda ekzema belirtileri.

Tedavi

Zararlı antijenin ortadan kaldırılması her zaman mümkün değildir.
Antihistaminiklerle tedavi, mevsimsel alerjik konjonktivitte palyatif bir rahatlama sağlar.
Livostin son derece güçlü bir H1 reseptör antagonistidir ve hastalar mevsim süresince günde iki dozla idame ettirilebilir. Mast hücresi stabilizatörleri de yararlı olabilir.

 

konjonktivit nedir? Belirtileri nelerdir?
Alerjik konjonktivit nedir? Belirtileri nelerdir?

Alerjik konjonktivit en sık rastlanan alerjik göz hastalığıdır, genellikle çocuklukta başlar, İnsanların yaklaşık yüzde 15'inde alerjinin bir veya birkaç çeşidi görülür. Çevreyle direkt teması nedeniyle göz alerjik hastalıklara daha sık meyil gösteren bir organımızdır. Gözlerde, kaşınma, yanma, batma, kaşıntı, çapaklanma, kızarıklık, sulanma, ışığa karşı hassasiyet ve görme bozukluğu meydana getirebilir. Göz kapakları hafif şişmiş olabilir, kornea, çoğunlukla salimdir ve kişinin görmesi etkilenmemiştir. Aynı zamanda, burun akıntısı, hapşırma, burunda tıkanıklık ve kaşıntı gibi, alerjik rinit bulguları da olabilir.

Hastalığın çeşitleri var mıdır?

Beş değişik göz alerjisi vardır. Bunlar:

Mevsimsel ve mevsimsel olmayan alerjik konjunktivit,
Bahar keratokonjunktiviti,
Atopik keratokonjunktivit,
Dev papiller konjunktivit,
Temas göz alerjisi.
Kimler risk altındadır?

Çocuklarda ve gençlerde, ayrıca erkeklerde daha sıktır. Bu hastaların yüzde 75'inde astım, atopik ekzema ve alerjik rinit gibi ek hastalıklara da rastlanabilir.

Havuzlar ciddi tehlike oluşturuyor mu?

Havuzdan çıktıktan sonra birçok kişinin gözlerinde kızarıklık olur. Deniz suyu da gözlerde kızarıklığa yol açmaktadır. Ancak havuzda kirliliğin yol açtığı göz rahatsızlıkları olasılığı daha fazladır. Ayrıca eğer havuz suyu fazla klorlanmışsa gözleri, genzi, burun içini yakar. Gözlerde alerjik kızarıklıklar ortaya çıkar. Havuz suyunda gereğinden çok klor varsa hemen hemen herkes bundan etkilenir. Çok klorlu havuzlarda ve ayrıca çok tuzlu denizlerde suyun içinde gözleri açmamak bizi alerjik göz rahatsızlıklarından koruyacaktır.

Tedavi yolları nedir?

Alerjik göz hastalıklarının tanısı hastadan alınacak bilgiler üzerine yapılacak muayene ve laboratuvar incelemeleri ile konur. Doğru tanı için iyi bir göz muayenesi gerekir. Muayenede göz kapakları, göz yüzeyini örten konjunktiva isimli zar, bezlerin açıldığı bölümler, kirpikler ve kornea dikkatle incelenir. Bazen göz kapaklarının arka yüzeyinin de incelenmesi gerekebilir.

Alerjinin tedavisinde en önemli yapılması gereken şey alerjen madde tespit edilebiliyorsa mümkün olduğu sürece ondan kaçınmaktır. Gözdeki şikayetlerin rahatlatılması açısından soğuk uygulama ve suni göz yaşı ilaçları faydalı olabilir. Çoğunlukla da antihistaminik ilaçlara, damarları büzen ilaçlara, alerjik şikayetleri ortaya çıkaran hücreleri dengeleyici ilaçlara, iltihap giderici ilaçlara ve kortizonlu ilaçlara ihtiyaç duyulur.

 

BELİRTİLER
o Gözlerde kızarıklık
o Gözde kaşıntı
o Gece kabuk halini alan göz akıntısı
o Gözde bulanıklık ve ışığa duyarlılık Konjonktivit, göz kapaklarını ve göz kümesini
kornea kadar kaplayan şeffaf zarın (konjonktiva) iltihabıdır. Bir bakteri veya virüs sebebiyle olabileceği gibi, alerjik bir reaksiyon veya yeni doğanlarda gözyaşı kanalının tam olarak açılmamış olmasından da kaynaklanabilir. Yeni doğanlar doğum kanalını enfekte edebilecek olan bakterilere karşı da zayıftırlar. Bu tip konjonktivit, ophtalmia neonatorum olarak bilinir ve gözün tahribi tehlikesini önlemek için derhal tedavi edilmelidir.
Hem virüs hem de bakteri konjonktiviti çocuklar arasında yaygın olupson derecebulaşıcıdır konjonktivit aynı sınıftaki çocuklar arasında birkaç gün içinde yayılabilir.
TEŞHİS
Konjonktivitin bütün çeşitleri aynı belirtileri gösterir. Göz akı pembe veya kırmızı olur ve göz kırpıldığı zaman kuruymuş gibi bir duygu verir. Aynı zamanda göz gece kabuk, çapak halini alan, kaşındıran bir akıntı yapar. Bu yapışkan çapak, gözleri kapalı durumda yapıştırabilir ve zorlayarak açmak veya ıslatarak temizlemek zorunda kalabilirsiniz.
Viral konjonktivit genellikle az miktarda sulu akıntı yapar, oysa bakteri kökenli konjonktivit daha fazla miktarda ve daha koyu akıntı yapar. Bazı konjonkti-vitler solunum yolu enfeksiyonu veya boğaz ağrısıyla da bağlantılı görülmüştür.
Alerjik konjonktivit, enfeksiyondan ziyade, bir alerjik tepkidir. Duyarlı olduğunuz bir madde ile temas ettiğiniz zaman (pollen gibi bir madde) vücudunuz saldırgan olarak algıladığı maddeyi defetmek için bir bağışıklık tepkisi gösterir. Bunun sonucu genelde kaşıntı, göz yaşarması ve konjonktivanın iltihaplanıp şişmesidir. Muhtemelen burnunuzda da bir ölçüde kaşıntı ve sulu akıntı hissedersiniz.
Eğer sizde konjonktivitin belirtilerinden herhangi biri varsa, derhal doktorunuza gidin. Doktorunuz konjonktivadan, ne tip enfeksiyonunuz olduğunu belirlemek için bir örnek alabilir.

 

ALERJİK KONJONKTİVİT NEDİR ?
Gözlerin kızarması, sulanması ve kaşıntı ile kendini gösteren “Allerjik konjonktivit” çok sık rastlanan bir göz rahatsızlığıdır.

Yeditepe Üniversitesi Göz Hastanesi’nden Doç. Dr. Sinan Tatlıpınar, bir göz rahatsızlığı olan “Allerjik konjonktivit”e sık rastlandığını belirterek “Allerjik konjunktivitin tedavisinde genellikle kombine tedaviler uyguluyoruz ama temel prensip alerjiye neden olan etkenden uzak durmaktır” diyor.

Gözlerin kızarması, sulanması ve kaşıntı ile kendini gösteren “Allerjik konjonktivit” çok sık rastlanan bir göz rahatsızlığı. Yeditepe Üniversitesi Göz Hastanesi’nden Doç. Dr. Sinan Tatlıpınar, “allerjik konjonktivit”i “göz kapaklarının içini ve gözün beyaz kısmını saran ve konjonktiva olarak isimlendirilen zarın allerjiye bağlı olarak gelişen iltihabıdır” diye tanımlıyor.

Dr.Tatlıpınar, gözün allerjik hastalıklarına sık rastlandığını belirterek “Aslında allerjik konjonktivit bir grup hastalığı tanımlayan genel bir terimdir. Alt tipleri arasında mevsimsel allerjik konjonktivit, pereniyal allerjik konjonktivit (uzun süreli allerjik konjonktivit), vernal keratokonjonktivit, atopik keratokonjonktivit ve dev papiller konjonktivit yer almaktadır” diyor.

Allerjik konjonktivitin genellikle her iki gözü birlikte etkilediğini vurgulayan Dr. Tatlıpınar, diğer belirtileri şöyle sıralıyor:
“Gözlerde kaşıntı ve kızarıklık, gözde yanma hissi, gözkapaklarında şişme, gözlerde sulanma genel belirtilerdir. Ancak türlerine göre bu belirtilerde değişiklik olabilir. İleri durumlarda saydam tabakanın (kornea) etkilenmesi halinde görme sorunlarına yol açabilir.”

Allerjik konjonktivit teşhisinin hastanın şikayetleri, dikkatli bir muayene ve bazı laboratuar incelemeleriyle konduğunu belirten Dr. Tatlıpınar, tedaviyle ilgili ise şunları söylüyor:

“Allerjik konjonktivitin tedavisinde prensip; eğer biliyorsak allerjiye neden olan etkenden uzak durmaktır. Genellikle kombine tedaviler uygulanmaktadır. Hastalığın tipine ve şiddetine göre allerjiyi önleyici antihistaminik damlalar ve gerektiğinde mutlaka doktor kontrolünde olmak üzere kortizon içeren ilaçlar kullanılmaktadır.”

Konjunktivitin Alt Tipleri

Mevsimsel ve pereniyal allerjik konjunktivit: Bu iki alerji tipi aynı gurupta toplanabilir. Her iki tipte de havada bulunan spesifik bir etkene karşı alerji gelişmektedir. Mevsimsel alerjik kojonktivit en sık rastlanan allerjik göz hastalığıdır. Tüm alerjik konjunktivit olgularının yaklaşık olarak yarısı bu guruptandır. Burada etken sıklıkla polenlerdir. İki taraflı göz yaşarması, kaşıntı, yanma hissi ve kızarıklık görülür. Göz kapakları hafif şişmiş olabilir, görme normaldir. Sıklıkla burun akıntısı, hapşırma, burunda tıkanıklık ve kaşıntı gibi allerjik rinit bulguları da eşlik eder.

Pereniyal yani uzun süreli alerjik konjunktivit yıl boyunca mevcuttur ve bu tipten başlıca ev tozu ve hayvan atıkları sorumludur. Bu tip daha az yaygın olup genellikle mevsimsel tipten daha az şiddetli biçimde ortaya çıkar.

Vernal keratokonjonktivit (Bahar Keratokonjonktiviti): Çocuk ve genç erişkinleri etkileyen bir allerjik konjunktivit tipidir. Ilık ve kuru iklimli bölgelerde daha sık ve şiddetli görülür. Erkeklerde daha sık görülmektedir. Ortaya çıkışı genellikle 5 yaşından sonradır ve genellikle ergenlik çağına gelindiğinde hastalık sonlanmaktadır. Hastalığın süresi nadiren 5–10 yılı geçer. Tipik olarak mevsimseldir ve ilkbahardan yaz sonuna kadar sürer.

Atopik keratokonjonktivit: Körlük riskinin en fazla görüldüğü allerjik konjonktivit formudur. Nadir olarak ve gençlerde görülür. Yirmili yaşlar civarında başlar ve uzun yıllar devam eder. Atopi kişinin alerjik bozukluk geliştir¬mesine yol açan kalıtımsal ve yapısal bir özelliktir. Bu konjonktivit tipi astım, rinit, atopik dermatit, besin allerjisi gibi atopi belirtileri gösteren kişilerde görülür. Göz bulguları genellikle diğer atopik bulguların ortaya çıkmasından bir kaç yıl sonra gelişir ve vernal keratokonjonktivite benzer şekildedir. Göz kapakları sıklıkla tutulmuştur. Kapak cildi kızarık, kalınlaşmış ve pul pul olmuştur. Kirpik dibi iltihabına sık olarak rastlanmaktadır.
Kapak iç kısımlarında yapışıklıklar, gözün kornea tabakasında anormal damarlanmalar, katarakt görülebilir.

Dev Papiller Konjunktivit: Bu hastalık kontakt lensler, kontakt lens temizlik veya bakım ürünlerine karşı gelişebilir. Üst kapağın altını döşeyen konjunktivada papilla denen kabarıklıklar mevcuttur. Hastalar kontakt lens taktıklarında rahatsız olduklarından yakınırlar. Bazen göz protezleri ve göze konulan dikişler de bu tabloyu oluşturabilmektedir. Tedavisinde bu tabloya yol açan etken ortadan kaldırılmalı ve alerjiyi önleyici ilaçlar kullanılmalıdır.

Bazen göze kullanılan ilaçlara, bu ilaçlar içerisindeki koruyucu maddelere veya kozmetik maddelere karşı gözde alerjik reaksiyon meydana gelebilmektedir.

(milliyet)

 

İdil ve çevresinden gelen göz hastalarımızın büyük çoğunluğu alerjik göz hastalığı olan hastalarımızdan oluşmaktadır. Bunun en önemli nedenleri: özellikle yazın bölgede görülen yüksek sıcaklık ve bunun neden olduğu göz kuruluğu,toz ve benzeri alerji yaratan etkenlerin bölgede yoğun olarak var olmasıdır.
Alerjik konjonktivite gözün konjonktivasının inflamasyonudur. Konjonktiva gözün beyaz kısmı ( sklera) üzerinde yer alan ince bir zardır. Yılda toplumun yaklaşık % 20′sini etkiler. Ancak ilçemizde bu oran %60’lara ulaşmaktadır.
Alerjik konjonktivite genellikle genç bireyleri etkiler. Ortalama 10- 20′li yaşlarda başlar ve yaş ilerledikçe semptomlarda azalma görülür
En sık olarak gözün konjonktiva kısmı etkilenir. Sıklıkla kaşıntı, sulanma, konjonktival ödem, kızarıklık , sulu akıntı, yanma ve foto fobi ( ışığa karşı hassasiyet görülür. Özellikle alt veya üst kapakta ödem görülebilir.
Şikayetlerin çift taraflı olması beklenen bir durumdur. Fakat bir göz diğerinden daha çok etkilenebilir.
Hastalığın tanısı göz doktorunun klinik muayenesi ile konur. Her ne kadar alerjik konjonktivite için alerji testleri tanı için pek kullanılmasa da daha çok akademik amaçlı ve bazı hastaların tanısını doğrulamada kullanılır.
Alerjik Konjonktivite Tipleri
Alerjik konjonktivitler havada dolaşan alerji yapıcı maddelerin gözle teması sonucu meydana gelir. Şikâyetler aniden ( akut) , mevsimsel yada perini yal ( yıl boyunca süren ) olarak ortaya çıkabilir. Bölgemizde en sık mevsimsel tip görülmektedir.
Tedavi -Öneriler
o Gözdeki kaşınma için kesinlikle göz ovuşturulmamalı. Mevcut durumu kötüleştirir. Mikropların bulaşmasını ve uzun süren vakalarda keratokonus ( korneanın incelmesi) riskini artırır.
o Doktor tarafından verilmemiş olan tedaviler kullanılmamalıdır
o Damla tedavisine uyum ve özen gösterilmelidir.
o Eğer kaşıntı şiddetli ise ,doktorunuz tarafından reçete edilen suni göz yaşı damlası, antihistaminik ilaç ve soğuk kompres ( soğuk suya batırılmış pamuk göz kapaklarının üzerinde 3-5 dakika bekletilerek aralıklı uygulanabilir) uygulanabilir.
o Mümkün olduğu kadar sezonsal dönemlerde alerjenlerden uzak durun ( hava temizleyici klima benzeri cihaz kullanımı vb. , ev içerisinde hayvan beslenmemesi )
o Güneşe maruz kalmayı ve alerjenlerin(örn:toz) göze ulaşmasını azaltmak için güneş gözlüğü kullanılmalı
o Hastaların çoğunluğunun küçük yaşta olması nedeniyle anne ve babaların kaşıntı kızarıklığı olan çocukları tedavi için göz doktoruna muayene ettirmeleri gerekmektedir.
Normal alerjik olgular kızarıklığın olduğu, kaşıntı ve sulanmanın hafif seyrettiği bu dönemde tedavi edilmelidir . Aksi takdirde bulgular ilerleyip tüm göz sağlığını etkileyen görmeyi tehdit eden bir hal alabilir:
(İDİL DEVLET HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI POLİKLİNİK HASTAMIZ ; tedavisiz olarak 1 yıldır alerjik konjonktiviti olan 12 yaş bayan hastamız ).
Uzman Doktor Serkan ÖZEN
İdil Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı

 

Bakteriyel konjonktivit en sık göz enfeksiyonudur. Hayatın erken devresinde göz yüzeyinde mikrobiyolojik flora oluşur. Konakçı, normal flora, patojenler, savunma mekanizmaları arasındaki dengenin konakçı aleyhine bozulması sonucu enfeksiyon gelişir.

Gözün yeterli kapanamaması, kapak kenar bozuklukları, epitel erozyonu, yüzeyel travma, gözyaşı yetmezliği, kronik herpes enfeksiyonu , yaşlılık, hastalıklar, alkol bağımlılığı, immünsupresif kullanımı gibi savunmanın zayıfladığı hallerde konjonktivit daha sık görülür.

Bakteriyel konjunktivit, bir veya her iki gözde genellikle Staphylococcus aureus veya Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Haemophilus aegyptius ve Moraxella lacumata tarafından oluşturulan, gözleri yapışkan hale getiren cerahatli bir sıvı ile beraber seyreden ancak görme yetisini etkilemeyen bir hastalıktır.

Konjunktivit konjunktivanın enfeksiyonudur. İrritasyon, kaşıntı,yabancı cisim hissi ve göz yaşarması ile karakterizedir.

Uyanınca, gece biriken akıntı sebebiyle birbirine yapışan kapaklar zorlukla açılır.

Kronik stafilokoksik konjunktivitde klinik olarak, konjunktival hiperemi, minimal mukopürülan akıntı, konjunktivada kalınlaşma, follikül ve papillalar görülür. Toksinlerine karşı gelişen immün reaksiyonlarla da keratit, keratokonjunktivit görülebilir.

 

7. KONJONKTİVİT

a. Konjonktivit Nedir?
Konjonktivita; gözün beyaz kısmı olan sklerayı ince zar gibi bir tabaka ile kaplar. Bu tabaka, göz yüzeyini nemlendirmeye yarayan maddeler salgılar. Konjonktivit hastalığı; konjonktivita tabakasının iltihaplanması sonucu oluşur. Bu iltihaplanma sonucunda konjonktivita tabakasının içinde bulunan ince damarlar belirginleşir ve göz kızarır. Gözde meydana gelen kızarıklıkların en belirgin sebebi konjonktivit olarak bilinmektedir.

b. Konjonktivit Çeşitleri
3 çeşit konjonktivit hastalığı bulunmaktadır:

1.Alerjik Konjonktivit
Alerjik konjonktivit havadaki alerjiye neden olan maddelere göz tarafından verilen tepkidir. Tekrarlayıcı bir durum olan ve her iki gözü de etkileyen alerjik konjonktivitin potansiyel allerjenleri polen, hayvan tüyü, toz ve küftür.

Hastalığın Belirtisi: Hastalığın en önemli belirtisi kaşıntıdır. Kaşınma semptomunun yanı sıra diğer klinik bulgular konjonktival enjeksiyon ve ödem, yanma, sekresyon ve kemozistir. Hastalık genellikle geçicidir. Konjonktivit; polenlerden kaynaklanıyor ise mevsimlik, hayvan tüyü, küf ve ya tozdan kaynaklanıyor ise bazen tek bir allerji krizi oluşabilir.

Hastalığın Tedavisi: Allerjik durumun ciddiyeti allerjenlere maruz kalma süresi ve derecesiyle orantılıdır. Böylelikle ilk tedavi, allerjeni tespit edip, yok etmeye yöneliktir. Sonra hastalığın durumuna göre günde birkaç kez soğuk kompres ve damla uygulanır. Hayvan tüyünden uzak kalma, uygun filtreli klimalar kullanma, dışarıda az zaman geçirme veya dışarda iken gözlük kullanma durumu iyileştirir.

2.Bakteriyel Konjonktivit
Bakteriyel Konjonktivit; gözü koruyan zarın bakteriler nedeniyle iltihaplanmasıdır. Hastalık sadece tek bir gözü etkileyebileceği gibi iki gözü birden de etkileyebilmektedir. Bakteriyel Konjonktivit genellikle soğuk algınlığı ile alakalı olan bulaşıcı bir rahatsızlıktır. Enfeksiyon, her yaştaki çocuklarda, hatta yeni doğanlarda bile görülebilir; ayrıca yetişkinlerde de rastlanabileceği gibi genellikle çocuklar arasında yaygındır.

Hastalığın Belirtisi: Bakteriyel konjonktivit çoğunlukla kalın, sarımsı yeşil renkte bir akıntıya sebep olur ve bir solunum yolu enfeksiyonu ya da boğaz ağrısıyla bağlantılı olabilir. Diğer bulgular belirgin bir şekilde göz kapağının şişmesi, duyarlılık, belirgin konjonktival hiperemi, ağrıdır. Durum ilerleyip korneayı etkileyebilir.

Hastalığın Tedavisi: Bakteriyel Konjonktivit rahatsızlığı bulunan çocuklar hastalığı bulaştırma riskine karşılık öncelikle kalabalık ortamlarda bulunmamasına ve diğer çocuklar ile yakın temastan uzak durmasına dikkat edilmelidir. Tedavi, sıcak, nemli kompresli lokal hijyen, sık el yıkaması ve geniş spektrumlu antibiyotik damlaları içerir. 7 ile 10 gün boyunca her 3 saatte bir damla genelde çabuk iyileşmeye yol açar. Bu tedaviye cevap yoksa, kültürler ve oftalmolojik konsültasyon önerilir.

3.Viral Konjonktivit
Genellikle adenovirüslerden kaynaklanan bir enfeksiyon olan “Viral Konjonktivit” tek gözde başlar; ancak her iki gözü de etkiler. Hastalık, özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarının arttığı dönemlerde artış gösterir. Adenovirüse bağlı olan konjonktivit bulaşıcıdır ve dolayısıyla kalabalık ortamlar risk altındadır.

Hastalığın Belirtisi: Hastalığın belirtisi “Bakteriyel Konjonktivit” le benzerlik gösterir. Klinik bulguların ciddiyeti değişkendir ancak çoğu zaman bulgular hafiftir. Hastalığın belirtileri; yanma, kaşınma, konjonktival enjensiyon, kapak ödemi, seröz yaşarma şeklinde ortaya çıkar.

Hastalığın Tedavisi: Görülen vakaların çoğu hafiftir. Soğuk kompresler ve hijyen hastalığın tedavisi için gereklidir. Göz damlaları ve pomatlar da hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Hastalığın belirtileri birkaç hafta boyunca sürebilir. Hastalığın belirtileri “Alerjik Konjonktivit” ile karıştırılabildiğinden dolayı yanlış ilaç kullanımından kaçınılmalıdır. Yanlış ilaç kullanımı iyileşme sürecinin uzamasına neden olacaktadır.

c. Konjonktivit’ in Belirtileri
Konjonktivit’ in en sık karşılaşılan belirtileri şöyle sıralanabilir:

Akıntı
Kızarıklık
Kaşıntı
Bulanık görme
Işığa karşı aşırı hassasiyet
Yaşarma
Çapaklanma
Gözde yabancı bir madde varmış hissi oluşması
Çapak
Ağrı

d. Konjonktivit’ in Teşhisi
Konjonktivit hastalığının en önemli belirtisi göz kızarıklıdır. Ancak göz kızarıklığına neden olan farklı ve ciddi göz hastalıkları bulunmaktadır. Öncelikle göz kızarıklığı ve diğer belirtiler görüldüğü takdirde mutlaka bir göz hastalıkları uzmanına başvurulmalıdır.

e. Konjonktivit’ i Etkileyen Faktörler
Konjonktivit hastalığının oluşmasının birçok nedeni bulunmaktadır. Konjonktivit’i etkileyen başlıca sebepler şöyle sıralanabilir:

Sigara dumanı
Hava kirliliği
Çevredeki irritan maddeler
Allerji
Mikroplar
Author Avatar

About Author

1976 Estel doğumluyum. 1994 yılında orta öğretimimi Kadıköy Anadolu Lisesi’ nde,Tıp eğitimimi 2002 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nde tamamladım. 2002 yılında Tıpta Uzmanlık(TUS) sınavını Türkiye derecesi ile kazanıp ,İstanbul Beyoğlu Göz Araştırma Hastanesi’ nde Prof.Dr.Ömer Faruk YILMAZ ve Prof.Dr.Ziya Kapran’ın asistanı olarak ihtisasımı tamamladım.2008 yılında uzman doktor oldum, aynı yıl Kızıltepe Devlet Hastanesinde mecburi hizmeti yaptım. çeşitli özel hastanelerde uzman doktor ve başhekim pozisyonlarında çalıştım.Halen okuloplasti,şaşılık, refraktif cerrahi , ön segment (katarakt-keratoplasti) alanlarında cerrahi önplanda çalışmaları sürdürüyorum. 1998 yılında Türkiyenin ilk ücretsiz sağlık hizmeti sunan vede ilk sağlık sitesi olan hastarehberi.com u kurdum . 2002 senesinde sağlık turizmi alanında Türkiyede ilk defa grup halinde excimer lazerle göz ameliyatları için avrupadan hastaların getirilmesini ülkemize kazandırdım . Dünyada ilk defa uygulanan acufocus yöntemiyle yakın görme ameliyatlarının ve göz içine implantla yerleştirilen göz tansiyonu implantlarını ülkemize kazandırdım ve dünyada ilk defa Amerikalılarla birlikte uygulanmasını sağladım. Yuzbinlerce sağlık sorusunu karşılıksız cevaplandırdım.İngilizce ve Almanca yabancı dillerim vardır.Evliyim.

2 Comments

 • derya akdeniz

  Reply
  Posted on Eyl 19, 2014 at 18:12 pm

  merhabalar biz ailecek göz alerjişsine yakalandık ben yeni doğum yaptım eşim ve çocuklar atlattı fakat ben uyumadığım için atlatamıyorum çok rahatsız ediyor devamlı acı ve kaşıntı hissediyorum gözleim ikiside şiş ver kırmızı doktor exocın ve patanol diye damla verdi 1 hafta oldu ama hala bi iyleyşme göremedim sizin önereceğiniz bir şey varmı şimdiden teşekkürler

 • ikbal cetin

  Reply
  Posted on Eyl 20, 2014 at 15:56 pm

  Merhaba hocam! Antalyada yaptigimiz tatilde otelin havuzu baya klorluydu bebegim ve ben bundan baya etkilendik.ingilterede kaliyorum durumu izah ettim butun vucudum enfeksiyon kapmis ama tahlilerim temiz cikti fakat gozlerim kanli, şiş ve birseyler batiyor sanki ama hic bir sey vermediler muayene bile etmediler vucut zamanla enfeksiyonu atar dediler ve ben evde dogal tedavi uyguluyorum hic etkisi olmadi bir haftadir durum ayni cok uzuluyorum bebegimin tek gozuydu ve hala sislik var ondada ne yapmam lazim ne onerirsiniz? Lutfen! Tesekkur ederim.

Add Comments