Burun Estetiği Ansiklopedisi

Burun Estetiği Ansiklopedisi

Burun Estetiği Ansiklopedisi

burun-estetiği

Eğer rinoplasti düşünüyorsanız.
Rinoplasti (estetik burun ameliyatı) burnun cerrahi bir girişim ile yeniden biçimlendirilmesidir. Bu ameliyat yardımıyla burnunuzun boyutları azaltılabilir veya arttırılabilir, burun ucunuzun veya köprünün şekli değiştirilebilir, burun delikleri daraltılabilir veya burun ile üst dudak arası açıyı değiştirilebilir, burun sırtındaki kemik çıkıntılar alınarak düzeltilebilir. Aynı ameliyat sırasında, gelişimsel ya da çarpma sonucu oluşan deviasyonlar (burun tıkanıklıkları) düzeltilebilir.
Rinoplasti için en iyi adaylar
Rinoplasti ameliyatı, fizik görünüşünüzü değişterek kendinize olan güveninizi arttırabilir, fakat size ideal görünümü vermesi mümküm olmayabilir veya diğer insanların size daha farklı davranmasına yol açmayabilir. Ameliyat olmaya karar vermeden önce beklentilerinizi çok iyi düşünmeniz ve bunu doktorunuzla paylaşmanız gerekir. Rinoplasti için en iyi adaylar mükemmel için değil de görünümlerini düzeltme amacıyla gelenlerdir. Eğer fiziksel olarak sağlıklı ve psikolojik olarak dengeli ve beklentilerinizde gerçekçi iseniz iyi bir aday olabilirsiniz. Rinoplasti estetik amaçları gerçekleştirmek için veya burun içindeki eğrilikleri düzeltmek ve tıkanıklıkları açarak solunum güçlüğü problemlerini düzeltmek amacıyla yapılabilir. En uygun ameliyat yaşı, 18 yaş ve üstüdür. Gençlerin sosyal ve duygusal uygunluğu ve bu ameliyattan ne istediklerinden emin olunmalıdır.
Ameliyat sonrası burnum nasıl görünecek ?
Genelde, rinoplasti veya kozmetik burun cerrahisinin amacı burundaki fazla kıkırdak ve kemiğin çıkarılması, şişkinlik ve düzensizliklerin alınarak hastanın yüz ölçülerine uygun, ve genellikle daha küçük görünümlü bir burun yaratılmasıdır. Modern rinoplastideki eğilim, yapılan işlemlerin burundan nefes alıp vermeyi bozmadan, burnun her bölgesine dengeli ve rafine bir görünüm kazandırmaktır. Ayrıca rinoplasti yapıldığı belli olmayan, abartısız doğal bir burun görüntüsü amaçlanmalıdır.
Ameliyat ne kadar sürer ve hangi tip anestezi kullanılacak ?
Genellikle yapılacak ameliyatın zorluk derecesine göre ortalama bir-bir buçuk saat sürer. Hastalara ameliyat öncesi sedasyon (sakinleştirici ilaçlar) yapılır. Ameliyat genel anestezi altında gerçekleştirilir. Ameliyat gününün gecesi hastanede yatırılan hasta, önemli bir sorun yoksa, ertesi gün taburcu edilir.
Ameliyattan sonra cilt altı morluklar olacak mı ve geçmesi ne kadar sürer?
Ameliyatta burun üstüne alçı atel uygulanır. Beşinci günde alçı yenilenerek 10. günde tamamen çıkarılır. Gözkapakları ve çevresinde oluşabilecek morluklar 10-15 günde kaybolur. Burun sırtında ise 15-20 gün veya daha uzun sürebilen şişlikler olabilir. Bu şişliklerin % 80-90'ı ilk ayda geçer. Kalan şişlikler ise 6-12 ayda düzelir.
Burun cerrahisinde insizyonlar (ameliyat kesileri) nereye yapılır?
Ameliyat insizyonları burun deliklerinin içinde kalır ve dışta herhangi bir iz kalmaz. Burun deliklerini daraltmak amacıyla yapılan insizyonlar ise burun deliklerinin alt kenarından birkaç milimetre dışarı doğru uzanır ve ancak çok yakından bakılırsa farkedilebilir.
Ameliyat sonrası burnum büyür mü?
Genellikle, 40-50 yaşlarından sonra burun derisi gevşer, uzar ve elastikiyeti azalır. Genç veya genç erişkin yaşta rinoplasti yapılması yaşlanmanın etkilerini durdurmayacaktır. Ameliyat sonra oluşan nihai durumun hayat boyu sürmesi beklenir. Ancak ameliyatta yapılan işlem, deri ve kıkırdak fazlalıkların alınması veya düzeltilmesidir. Tüm dokular yine hastaya aittir ve diğer dokuların yaşlanmasıyla birlikte burun dokuları da zamanla özelliğini kaybedecektir. Bu nedenle yapılan estetik burun ameliyatı sonucunda oluşan burun şeklinin ömür boyu değişmemesi beklenemez.
Her cerrahi girişim belirli ölçüde belirsizlik ve risk taşır
Rinoplasti tecrübeli bir plastik cerrah tarafından yapıldığında komplikasyon olasılığı çok azdır. Ancak, infeksiyon, burun kanaması veya anesteziye reaksiyon gibi komplikasyon riski her zaman vardır. Bu risklerin olasılığını cerrahınızın ameliyat öncesi ve sonrası için verdiği tavsiyelere uyarak azaltabilirsiniz. Ameliyat sonrası küçük kanamalar cilt altında kırmızı noktalar olarak görülecektir; ancak bunlar genellikle ufaktır ve kalıcı değildir. Rinoplasti ameliyatı burun içinden yapılır ve dışta görünür bir skar (iz) oluşmaz. Eğer "açık teknik" kullanılırsa veya yayvan burun deliklerinin daraltılması gerekiyorsa sadece burun tabanında üst dudak ile burun arasında çok az bir iz kalabilir. Burun estetik ameliyatlarından sonra çok düşük oranda oluşabilen (%10) küçük bir deformiteyi (istenilmeyen kalıcı şişlikler gibi) düzeltmek için sekonder (ikinci) cerrahi girişim gerekebilir. Bu operasyonlar, ilk ameliyata göre daha kısa sürer. Ancak tecrübe ve bilgi yönünden yetersiz cerrahlar tarafından yapılan hatalı ameliyatlar sonucunda oluşan önemli deformiteler veya şekil bozukluklarının düzeltilmesi çok daha güçtür.
Ameliyat hazırlığı
Cerrahınız size ameliyata nasıl hazırlanacağınız konusunda, yeme ve içme kuralları, sigara içiliyorsa enaz 1 hafta önce kesilmesi, yüz yıkanması, gibi talimatlarda bulunacaktır. Bu uyarılara dikkatle itaat etmeniz ameliyatınızın daha kolay geçmesine yardımcı olacaktır.
Anestezi Tipleri
Rinoplasti, girişimin yaygınlığına ve cerrahın seçimine göre, lokal veya genel anestezi altında yapılabilir. Lokal anestezide genellikle hafif sedasyon yapılır ve burun ve çevresi dokular uyuşturulur; ameliyat sırasında uyanık olacaksınız fakat ağrıya duyarsız olacaksınız. Ancak gerek hastanın ameliyat sırasındaki sesleri duymaması gerekse cerrahın ameliyata daha iyi konsantre olması yönünden genel anestezi tercih edilir.
Ameliyat
Rinoplasti genellikle bir-birbuçuk saat sürer, bazı karışık işlemler gerektiğinde bu süre uzayabilir. Ameliyat sırasında burun derisi alttaki kıkırdak ve kemik dokulardan ayrılır ve istenen biçime getirilir. Biçimlendirme hastanın problemine ve cerrahın seçtiği tekniğe bağlıdır. Genellikle fazlalık oluşturan doku parçaları çok hassas kesicilerle çıkarılır. Çıkarılan dokular bazen de burnun başka bir kısmında mevcut olan eksikliklerin tamamlanması için de kullanılabilir. Birçok plastik cerrah ameliyat kesileriniı burun delikleri içinden yapar. Bazen, özellikle komplike olgularda "açık" girişim seçilebilir ve burun deliklerini ayıran kolumellada ufak bir insizyon yaparak ameliyatı yapılır. Ameliyat sona erdiğinde burnu yeni biçiminde tutacak bir atel uygulanır.
Ameliyat sonrası
Ameliyat sonrası ilk 24 saat içinde yüzünüzü şiş hissedersiniz, burnunuz ağrıyabilir, ve künt bir başağrınız olabilir. Bu rahatsızlıkları doktorunuzun verdiği uygun ilaçlarla geçirebilirsiniz. İlk gününüzü baş hafif yukarıda olacak şekilde yatakta (banyoya gidiş hariç) geçiriniz. Gözleriniz çevresindeki şişlik ve morlukların başlangıçta giderek arttığını ve 2-3 gün sonra zirveye ulaştığınıı göreceksiniz. Soğuk tamponların uygulanması şişliği azaltıır ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. Her şekilde, eskiden göründüğünüzden daha iyi olacaksınız. Şişlik ve morluğun çoğu 2 hafta içinde geçer. (bazıları için fark edilemeyen şişlikler siz ve cerrah tarafından birkaç ay sebat edebilir). Ameliyattan sonra ilk birkaç gün hafif sızıntı şeklinde kanama olabilir. Ayrıca birkaç hafta kendinizi halsiz hissedebilirsiniz. Dokularınız iyileşirken bir hafta burnunuzu çarpmaya karşı korumanız gerekir. Burun tamponlarınız birkaç gün içinde çekilir ve kendinizi daha rahat hissedersiniz. Beşinci günde burun sırtına konan alçı atel ödemlerin azalmasına bağlı olarak gevşer. Bu nedenle 5. günde alçı atel değiştirilir. Daha ufak bir atel hazırlanır. Dikişlerin alınmasına gerek yoktur çünkü kendiliğinden eriyen katgüt dikişler kullanılır. Alçı, 10. günde tamamen çıkarılır.
Normale Dönüş
Birçok rinoplasti hastası bir hafta sonra ayağa kalmış olur. Alçı 10. günde çıkarılır, ve yaklaşık 10-14 gün içinde hasta, okuluna veya, işine geri dönebilecek hale gelir. Tamamen normal hayata dönebilmeniz birkaç hafta alabilir. Normal aktivitelere dönüş konusunda cerrahınız detaylı bilgileri verecektir. Aşırı efor gerektiren aktivitelerden (jogging, yüzme, eğilme, cinsel ilişkiler- kan basıncınızı arttıran her aktivite) 2-3 hafta kaçınılmalıdır. Burnunuzu çarpmaktan veya sürtmekten ve güneş yanığından 8 hafta süreyle sakınınız. Yüz ve saçınız yıkarken veya kozmetikleri kullanırken dikkatli davranınız. Kendinizi iyi hisseder hissetmez kontakt lensleri kullanabilirsiniz. Eğer olağandışı şikayetleriniz varsa veya neler yapıp yapamayacağınızı soruyorsanız doktorunuzu aramaktan çekinmeyiniz.
Yeni imajınız
Ameliyat sonrası ilk günlerde, yüzünüz mor ve şiş iken daha iyi olacağınızı kolaylıkla unutursunuz. Gerçekte birçok hasta plastik cerrahi sonrası kendisini depresyonda hisseder-bu gayet normal ve anlaşılabilirdir. Dinlenme ile bu evre geçecektir. Gün ve gün burnunuz daha güzel görünecektir ve duygulanımınız düzelecektir. 1-2 hafta içinde, artık daha yeni ameliyat olmuş gibi görünmeyeceksiniz. Halen, iyileşme yavaştır ve adım adım ilerler. Ufak şişlikler bir yıl veya daha uzun süre devam edebilir. Bu arada ailenizden ve bazı arkadaşlarınızdan beklenmeyen reaksiyonlar görebilirsiniz. Burnunuzda büyük bir fark olmadığını söyleyebilirler. Ya da bir aile geleneğini bozmuşsunuz gibi gücenik davranabilirler. Böyle bir durumda öncelikle niçin ameliyat olamk istediğinizi düşününüz. Eğer amacınıza ulaşmışsanız size yapılan cerrahi girişim başarılı olmuştur.

 

Rinoplasti (Burun Estetiği)


2Burun kemik ve kıkırdak dokularındaki şekil bozukluklarının düzeltilmesi, üst dudak ile burun arasındaki açının değiştirilmesi, solunum güçlüğü meydana getiren yapısal bozuklukların ortadan kaldırılması gibi amaçlarla burun çatısının cerrahi olarak düzeltilmesi işlemidir. Estetik burun girişimi ile burnun dış görüntüsü, septoplasti ile de iç kısmındaki sorunlar düzeltilir.

Bu ameliyatta neler yapılır

Burun estetiği genellikle burun delikleri içinden yapılan kesiler yoluyla uygulanır. Bu nedenle burun derisi üzerinde herhangi bir ameliyat izi olmayacaktır. Bazı özel durumlarda açık rinoplasti denilen yöntem uygulanır ki bu durumda da kolumella (iki burun deliğini ayıran deri parçası) üzerinde belli belirsiz bir iz kalabilir. Burunda şekil bozukluğu yaratan tüm fazlalık dokular hassas aletlerle kesilip çıkartılır. Eğer dokularda çökme varsa bu sefer dışarıdan kıkırdak doku veya biomaterial eklenerek düzeltilir. Kemik dokular kırılarak buruna yeniden şekil verilir.

Kimler bu ameliyat için uygun adaydır


Burnunda şekil bozukluğu olan 18 yaş üzeri herkes bu operasyon için uygun adaydır. Ancak amaç mükemmeli elde etmek olursa sonuç hayal kırıklığına yol açabilir. Bu yüzden gerçekçi amaç burnun normalden uzaklaşan kötü görünümünü yok etmek olmalıdır. Burun derisinin kaba olması nedeniyle ne yapılırsa yapılsın iyi sonuçların alınamayacağı kişiler de vardır. Bu durumu cerrahınız tespit edecek ve size aydınlatıcı bilgi verecektir.

Ameliyat hakkında bilgi


Operasyon süresi ortalama 1-2 saattir. Sedasyon eşliğinde lokal anestezi veya genel anestezi ile uygulanır. İstisnalar haricinde daima outpatient (ayaktan tedavi) uygulanır. Ameliyattan sonra her iki burun deliğine vazelinli veya furacinli tamponlar yerleştirilir.Bu tamponlar 1-3 gün burunda kalır. Ameliyat bitiminde kesilen ve kırılan dokuların düzgün olarak iyileşmesini sağlamak amacıyla burun sırtına oturan alçı (veya plastik) atel uygulanır. İlk atel 2-3 gün sonra çıkartılarak yenisi takılır. Bu da 5-7 gün kadar uygulanır. Uygulanan atel cerrahın tercihine göre toplam 5-14 gün kadar burun sırtında bırakılır.

Ameliyata bağlı normalde beklenen rahatsızlıklar nelerdir

Gözler ve burun etrafında geçici şişlik ve morarma, başağrısı, 1-2 gün süren sızıntı tarzında kanama beklenen şikayetlerdir. Şişlikler 3-4 gün içinde gerilemeye başlar ve 1 ay sonunda dışarıdan birinin farketmeyeceği kadar azalır. Morluklar 10. gün civarında kaybolacaktır. Ağrı şikayeti ise verilen ilaçlarla hemen ameliyat sonrasında kontrol altına alınır.

Ameliyatın riskleri vardır ve önceden bilinmesi gerekir

İnfeksiyon ve küçük kalıcı kırmızı lekelenmelere yol açan küçük damar yırtılmaları görülebilir. Küçük bir oranda da olsa burunda kalabilecek ufak tefek şekil bozuklukları gibi istenmeyen sonuçların oluşması halinde ek cerrahi operasyon gerekliliği her zaman gözönüne alınmalıdır.

Normale dönüş

Hasta iş veya okula 2 hafta sonra başlayabilir. Daha ağır efor gerektiren aktiviteler için 2-3 hafta geçmesi gerekir. En az 8 hafta süreyle burnu travmalardan ve güneş yanığından korumak gerekir. Gözlük kullanıyorsanız bunu 2 ay kadar takmamanız istenecektir. Lenslerinizi ise 2 hafta sonra takabilirsiniz. Burunda mevcut şişlik 1 ay sonunda %90 oranında kaybolur. Kalan minimal şişlik günden güne azalarak 6. ay civarında gözle farkedilmez hale gelir. Burun en son ve değişmez şeklini 1yıl sonunda alacaktır.

Kaynak :
Dr.Mübin Hoşnuter

 

Burun Estetiği (Rinoplasti)


3Rinoplasti olarak isimlendirilen bu cerrahi işlemde amaç burun şekil bozukluğunu düzeltmektir. Burun içinde nefes almaya engel oluşturan kemik eğrilikleri (deviasyon) ameliyatı ile birlikte yapılması mümkündür. Çoğunlukla burun küçültmek olarak bilinen rinoplasti de bazen burunu büyültmekte amaçlanır

AMELİYATIMI KİME YAPTIRMALIYIM?

Bu ameliyatı kulak, burun, boğaz uzmanı mı yoksa plastik cerrah mı yapmalı? Burun estetik ameliyatı yüz estetiği (Fasial Plastik) branşının bir ameliyatıdır. Amerikan Yüz Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Cemiyeti üyelerinin (American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery) %60 ını Kulak Burun Boğaz uzmanları oluşturmaktadır. Kulak burun boğaz uzmanı bir baş boyun cerrahıdır. Temel eğitiminde burun cerrahisi olan tek branş KBB uzmanlığıdır. Fasial plastik cerrahi KBB uzmanlığının bir yan dalı olarak bütün dünyada hızla yaygınlaşmaktadır. Fasial plastik cerrahi ile ilgilenen bir KBB uzmanı bu sorunuzu en ideal biçimde çözümleyecektir. Ancak hekiminizi seçme konusunda en doğru kararı yine siz vereceksiniz.

AMELİYAT ÖNCESİ GÖRÜŞME

Doktorunuzla görüşmeden önce burnunuzla ilgili tüm problemlerinizi belirlemeniz faydalı olacaktır. Nefes almanız, burun akıntısı olup olmadığı, geniz ardına akıntı ve baş ağrısı olup olmadığını belirlemeniz bu ameliyatla birlikte bu problemlerin çözümünü mümkün hale getirecektir. Burun şekil sorunlarınızı ve nelerin düzeltilip nelerin düzeltilemiyeceğini doktorunuzla mutlaka tartışın.

Ameliyat sonrası beklentilerinizin olabilirliği doktorunuz tarafından ifade edilecektir. Ameliyat sonrası hayal kırıklığından kurtulmanın yolu bu dönemi iyi değerlendirmek ile mümkündür. Bu ameliyatta doktorunuzla birlikte davranmanız hem sizi hem doktorunuzu rahatlatacaktır. Yardımlaşma tüm ameliyat döneminizi zevkli bir uğraşı haline dönüştürecektir Farklı beklentiler daha yolun başında doktorunuzla sizi karşı karşıya getirecektir. Sizin için çok büyük kusurlar cerrahi olarak basit bir işlemle düzeltilebilirken çok küçük bir ayrıntı bazen zor bir cerrahi ile ancak düzeltilebilmektedir. En iyi, iyinin düşmanı olarak hatırlanmalıdır.

AMELİYATIN AMACI NEDİR?

Burun estetiğinde amaç yüzünüze en uygun burunu yapmaktır. Bu cerrahi işlem şüphesiz mevcut kumaşla yapılacaktır Yani sizin cildinizin kalınlığı, mevcut kıkırdakların inceliği ve formu yara iyileşmeniz ve daha önce geçirdiğiniz burun ameliyatları başarı oranını belirler. Amaç yüzünüze ilgisiz bir burun yapmak değildir. Bu nedenle tek başına en güzel burunu yapmak sorunları çözmeyecektir. Yüzünüze en uygun burunu yapmak en başarılı sonuç olarak kabul edilir. Burunun bazı yerleri küçültülürken bazı yerlerinin büyültülmesi ile yüzde iyi görünen burun sağlanmaya çalışılır. Burun deliklerinin aşırı görünmediği, diri, kemik çatının kaybedilmediği ve ameliyatlı olduğu izleniminin saklanması önemlidir. Başka bir deyişle

GÜZEL BURUN YOKTUR,
GÜZEL GÖRÜNEN BURUN VARDIR.!


AMELİYAT VE SONRASI

Burun estetik ameliyatları dünyada en çok yapılan estetik amaçlı ameliyatlardır. Ameliyat süresi 1-1.5 saati aşmamaktadır. Ancak özel durumlarda bu süre daha uzun olabilmektedir. Ameliyat sonrası morluk ve şişlik eskiden uygulanan cerrahi tekniklere göre çok daha az oranda görülmektedir. Burun içinde bir gün kalacak tampon yada nefes almanıza engel olmayacak özel bir sünger ve burun dışını saran minik bir alçı ile uyanacaksınız. Ameliyat sonrası genellikle korkulduğu gibi ağrılı geçmemektedir. Basit ağrı kesicilerle bu dönem oldukça rahat geçecektir. Bir gün sonra burun içi boşaltılacak, nefes almanız normale dönecektir. Aşırı sıcak olmayan bir mekanda başınız hafif yukarda yada oturur durumda istirahat etmeniz önerilir. Burun ameliyatlarından sonra her rastladığınız insan size farklı yorumlar yapacaktır. Bu zevklerin değişik olması yanı sıra eski burnunuzun iyi bilinmemesi ile ilgilidir. Burununuz ile ilgili yorumu bu konunun uzmanları bile ancak eski burunu göz önüne alarak yapabilmektedir. Zaman içinde burnunuzla ilgili değişiklikleri doktorunuzla birlikte takip etmeniz en uygun yol olacaktır.

BURUN ESTETİĞİ SONRASI DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 1. Burun üzerindeki alçı 7-10 gün arasında kalacaktır. Islanmaması gerekmektedir. Terleme ile bu alçının gevşeyeceğini düşünerek aşın sıcak yerlerde bulunmamanız gerekmektedir.

 2. Dişlerinizi ilk 10 gün çok dikkatli fırçalamanız gerekmektedir. Özellikle ön dişlerinizi fırçalarken dikkat etmeniz gerekecektir. Fırçanızın yumuşak olması önemlidir.

 3. Ameliyat sonrası aşırı fiziksel aktiviteden uzak durun.

 4. Burnunuzdaki sargılar kalkıncaya kadar banyo yapılmaması ve buharlı ortamda bulunulmaması.

 5. Bir hafta boyunca aşırı yüz hareketleri ve gülmekten kaçınınız.

 6. Ameliyatı takip eden 20 gün boyunca boğazlı kazak veya dar boyunlu giysiler giyilmemesi.

 7. Yüzünüze ve burnunuza 3 hafta süreyle sert bir şekilde dokunmayınız.

 8. Operasyonu takip eden 6 hafta boyunca aşırı güneş ışığından uzak durunuz. Aşırı sıcak burnunuzda şişmeye neden olacaktır.

 9. Burun ameliyatlarından sonra göz altlarında ve yüzde şişme olabilmektedir. Eski ameliyat tekniklerine göre bu duruma çok daha az oranda rastlanmaktadır. Bu şişlikler 1-2 hafta içinde geçecektir.

 10. Doktorunuzun verdiği ilaçlar dışında ilaç almayın.

 11. Ameliyat sonrası 5 gün kontak lens takılmaması.

 12. 16 hafta boyunca her türlü gözlük kullanılmaması daha sonraki dönemde hafif bir çerçeve kullanılması.

 13. Burnunuz açıldıktan sonra burun cildini sıvı sabun veya özel losyonlarla temizleyiniz. Bantlarınız alındıktan sonra makyaj yapabilirsiniz.

 14. Daha fazla bilgi için haberleşmemiz uygun olacaktır. Kaynak :Türk KBB Vakfı


Burun Estetiği

4

Burnun boyutlarını küçültmek veya büyültmek, ucunu yeniden şekillendirmek, tümseğini uzaklaştırmak, üst dudak ile burun arasındaki açıyı düzeltmek amacıyla estetik burun ameliyatı uygulanır. Girişimin özelliğine göre lokal veya genel anestezi tercih edilir. Kesiler burun kanatlarının içinden yapılarak, buradan kemik ve kıkırdaklar kesilip, traşlanır ve burun yeniden şekillendirilir. Kesi izi kalmaz.

Ameliyat genellikle bir - iki saat arasında sürer. Ameliyat sırasında gelişimsel yada çarpma sonucu oluşan burun tıkanıklıkları(deviasyon) da düzeltilebilir.Ameliyat sonrası burun deliklerinizde tamponlar ile burun sırtında alçınız olacaktır. ilaçlarla kolayca geçen hafif bir ağrı olabilir. Morarma ve şişmeyi azaltmak için sizden başınız hafif yukarda yatmanız ve gözlerinize soğuk kompres uygulamanız istenecektir. Burun tamponları iki gün sonra, alçınız ise ameliyatın birinci haftasında alınacaktır. Göz çevresindeki morluk ve şişlikler ameliyatı takiben birkaç gün içinde solmaya başlar ve genellikle birinci hafta sonunda büyük oranda kaybolur.

Amaç yapıldığı belli olmayan, abartısız, doğal, yüzünüze yakışan bir burun yaratmaktır.Yeni bir burun yeni bir hayatın garantisini vermez ancak görünümünüzün düzeltilmesi özgüveninizi tazeler.

 

 
Author Avatar

About Author

1976 Estel doğumluyum. 1994 yılında orta öğretimimi Kadıköy Anadolu Lisesi’ nde,Tıp eğitimimi 2002 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nde tamamladım. 2002 yılında Tıpta Uzmanlık(TUS) sınavını Türkiye derecesi ile kazanıp ,İstanbul Beyoğlu Göz Araştırma Hastanesi’ nde Prof.Dr.Ömer Faruk YILMAZ ve Prof.Dr.Ziya Kapran’ın asistanı olarak ihtisasımı tamamladım.2008 yılında uzman doktor oldum, aynı yıl Kızıltepe Devlet Hastanesinde mecburi hizmeti yaptım. çeşitli özel hastanelerde uzman doktor ve başhekim pozisyonlarında çalıştım.Halen okuloplasti,şaşılık, refraktif cerrahi , ön segment (katarakt-keratoplasti) alanlarında cerrahi önplanda çalışmaları sürdürüyorum. 1998 yılında Türkiyenin ilk ücretsiz sağlık hizmeti sunan vede ilk sağlık sitesi olan hastarehberi.com u kurdum . 2002 senesinde sağlık turizmi alanında Türkiyede ilk defa grup halinde excimer lazerle göz ameliyatları için avrupadan hastaların getirilmesini ülkemize kazandırdım . Dünyada ilk defa uygulanan acufocus yöntemiyle yakın görme ameliyatlarının ve göz içine implantla yerleştirilen göz tansiyonu implantlarını ülkemize kazandırdım ve dünyada ilk defa Amerikalılarla birlikte uygulanmasını sağladım. Yuzbinlerce sağlık sorusunu karşılıksız cevaplandırdım.İngilizce ve Almanca yabancı dillerim vardır.Evliyim.

Yorum Ekle

Göz Hastalıkları Uzmanı, Retina, Oküloplastik Cerrahi, Glokom, Katarakt ve Refraksiyon, Blefaroplasti

Dost Siteler

Reklam | Лечение в Турция | Пластика на клепачи | Присаждане на коса в Турция
Bumerang - Yazarkafe

1998-2017 All Rights Reserved © HastaRehberi