Egzersizin Yararları

  1. Anasayfa
  2. Fizik tedavi
romatizma

    Dünya Sağlık Teşkilatı’nın verilerine göre, tüm hastalıklar arasında en çok rastlanılanlar romatizmal rahatsızlıklar. Bunların teşhis ve tedavisi ise, kimi za...

Read More »
burkulma-incinme

    Şikayet Eklemlerimizden birisini burkarak veya aşındırarak yaraladınız. Yaralanan bölgede ağrı veya hassasiyet, muhtemelen de...

Read More »
omurga-hastaliklari-ve-sorunlari

-- Spina bifidalı çocuklarda omurga sorunları çok sıktır. 1.- Konjenital vertebra anomalilerinin neden olduğu deformiteler ( % 20 ) 2.- Torakolomber tutulumlu olgularda çok küçük yaşlarda ba...

Read More »
egzersizin-yararlari

  Günlük yaşamında, teknolojik gelişmelerin sağladığı olanaklardan (otomobil, asansör, yürüyen merdiven vs) yararlanan günümüz insanı yürümeyi neredeyse unutmuş...

Read More »
uyluk-bacak-agrisi

  Şikayet Uyluğunuzda ve/veya baldırınızda ağrı var. Ağrı devam edebilir, etmeyebilir de. Nedenleri Kramp : Özellikle geceleyin veya dinlenirken baldırınızda veya ayağınızda ani, şidd...

Read More »
bel-fitigi-ve-korunma-yollari

  Önsöz Hiç şüphe yok ki, "İnsanın hayırlısı insanlara faydası dokunandır" düsturunu bizzat hayata geçirerek mesleki yaşantılarını devam ettiren şahısların başında doktorlar gelmektedir. Fakat doktor...

Read More »