Artık görmeyen kalmayacak!

  1. Anasayfa
  2. Genel
cushing-sendromu

  Hastalıklar Seçenekler Tanım Nedenleri,Görülme sıklığı,Risk faktörleri Belirtiler Tanı/Teşhis Tedavi Tanım Başa Dön Hastalık, böbrek ü...

Read More »
barret-ozofagusu

  Alternatif isimler Prizmatik örtülü alt özofagus ( yemek borusu ) Tanım Gastroözofagial reflü ( mideden yemek borusuna yiyecek veya a...

Read More »
bayilma-nedenleri

  Bayılmaya ne neden olur? Bayılma, aynı zamanda senkop da denir, bir çok neden bağlı olabilir. Birden fazla neden de bayılmaya neden olabilir. Bazı durumlarda ise bayılma nedeni bulunamayab...

Read More »
bronkoskopi

Solunum yollarının tanı ve tedavi amacıyla bir optik sistem aracılığıyla incelenmesidir. B...

Read More »
bitlenme

  Bitler başında yerleşip üreyecek bir kurban ararken ince eleyip sık dokumazlar. Kadın, erkek, şu aile bu aile diye de ayırım yapmazlar. Birinin başından öt...

Read More »
barsak-tikanmasi

  Alternatif isimler Paralitik ileus , intestinal volvulus , barsak obstrüksiyonu , ileus Tanım Barsak içeriğinin ilerlemesinin durması , geri tepmesi veya bozulmasıdır. Tam veya kısmen tıkanma...

Read More »