Haşlanma-Yanık

  1. Anasayfa
  2. İlk Yardım
burkulma-incinme

    Şikayet Eklemlerimizden birisini burkarak veya aşındırarak yaraladınız. Yaralanan bölgede ağrı veya hassasiyet, muhtemelen de...

Read More »

Ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye anında, olay yerinde ve çevre imkanlarından yararlanılarak yapılan, tıbbi olmayan geçici müdahaleye İLKYARDIM denir. İLKYARDIMDA AMAÇLAR : 1- Hayat kurtarmak 2- Durumunu korumak 3- Sakatlıkları önlemek İLKYARDIMDA 6 SAFHA : 1- Tedbir (İlkyardımcının kendisinin ve kazazedenin güvenliğinin sağlanması) 2- Teşhis 3- Tedavi...

Read More »

Zehirlenme Nedir? Herhangi bir kimyasal, organik veya fiziksel madde vücuda girdikten sonra özelliğine göre yerel veya genel hasar meydana getirerek, ölüme neden olabiliyorsa bu maddeye ZEHİR, olaya ise ZEHİRLENME denir. Yerel belirtiler: - Sokulan, ısırılan, temas eden yerde kızarıklık, şişlik, gerginlik, ağrı ve kaşıntı Genel belirtiler: - Vücut ısısının yükselmesi...

Read More »

YANIKLAR Yanık Nedir? Isı Yanıkları Kimyasal Yanıklar Elektrik Yanıkları ----------------- Yanık Nedir? Isı, ışın, elektrik veya kimyasal maddelere maruz kalma sonucunda deri ve derialtı dokularda meydana gelen bir çeşit yaralanmadır. Yanıkların değerlendirilmesi : yanıkların şiddetini 5 ETKEN belirler. 1-Derinlik 1. derece yanıklar: Derinin sadece en üst tabakasını...

Read More »

YARALANMA Deri ve derialtı dokularının hasarına YARA denilmektedir. Yaralanmalarda genellikle ağrı ve fonksiyon kaybı vardır. Yarayı açık ve kapalı olmak üzere iki başlık altında inceleyebiliriz. Her türlü açık yara enfeksiyon için açık bir kapı demektir. O nedenle yaraya hemen müdahale edilmelidir. KAPALI YARALANMALAR: Üstteki deri tabakasında herhangi bir hasar, yani...

Read More »