Kırık-Çıkık-Burkulma-Ezilme ve ilk yardım

 1. Anasayfa
 2. Fizik tedavi
 3. Kırık-Çıkık-Burkulma-Ezilme ve ilk yardım
Kırık-Çıkık-Burkulma-Ezilme ve ilk yardım

Kırık-Çıkık-Burkulma-Ezilme ve ilk yardım

 

kırık-çıkık-burkulma-düşme-tedavi-ilkyardım

Kırık Çıkık ve Burkulmalarda ilk Yardım ve Kırık çıkıkların sebepleri nelerdir?

Kazaların insanda oluşturduğu önemli ve sık görülen sağlık sorunlarından bir kısmı da çıkık ve kırıklardır. Çıkık, sa­dece eklemlerde olurken, kırık herhangi bir kemikte olabilir.
kırık çıkıklarda ve burkulmalarda ilk yardım

Çıkık, oynar eklemlerin, ters bir hareket yapılması ya da çekilmesiyle bağların yırtılarak kemiklerin birbirinden ayrıl­masıdır. Bazı çıkıklarda eklem kapsülü de yırtılabir..

Kırık, kemiklerin vurma, çarpma burkulma gibi darbelerle ters bir kuvvet uygulandığında iki ya da daha fazla parçaya ayrılıp bü­tünlüklerinin bozulmasıdır.

Çıkık; şiddetli burkulmalar, eklemi oluşturan kemiklerden birinin zorlanarak dönmesi ve kasların anormal şekilde kasılmasıyla olur. En sık karşılaşılan çıkıklar omuz, dirsek, el bilek, kalça, diz, ayak bilek ve çene eklemlerinde gerçekleşir. Çıkık olan eklemin görünüşü değişir, hareket edemez olur. Eklem şişerek kuvvetli bir ağrı yapmaya başlar. Çıkık, kol ve ba­cak eklemindeyse o kol ya da bacak normalden kısa ya da uzun görünür.

Çıkık belirtileri görüldüğünde yapılacak ilk yardım uygulamaları şunlardır:

* Sağlık personelinden başka, eğitim almamış kimseler dışında kimse, çıkığı yer­leştirmeye çalışmamalıdır. Çıkık, eklem bölgesi hareket ettirilmeden rahat bir konumda tespit edilir. Çıkık kısım, uzun üçgen sargılarla askıya alınabilir.

* Çıkık üzerine yarım saat süreyle havluya sarılı buz torbası konur. Ağrı kesici ilaç alınabilir.

* Çıkıkla birlikte sinir ve damar zedelenmeleri, bunun yanında kırık da olabilir. Ay­rıca çıkığın ilk yarım saat içinde yerleştirilmesi kolay ve ağrısız olacağı için hasta fazla hareket ettirilmeden hastaneye götürülür.

Kırık; sıklıkla zorlanma, vurma, çarpma gibi etkiler sonucu kol ve bacak kemik­lerinde görülür. Kol kemiklerinden ön kol ve dirsek, bacak kemiklerinden baldır ve kaval kemiklerinde daha çok olur. Bunların yanında el ve ayak bilekleri, kaburga, köprücük ke­miği ve kafa kemiklerinde de kırık olabilir. Trafik kazaları ve düşmeler, kırık oluşmasının en çok karşılaşılan nedenleridir. Yaşlı kişilerde, kemiklerin esnekliği azaldığından daha kolay kırılmalar olur ve bunlar geç iyileşir. Kırıklar, kırılan kemik ucunun vücut dışına çık­tığı açık kırık ya da kırılan kemiklerin yerinde kaldığı kapalı olabilir

• Kırılma olup olmadığının belirlenmesinde;

* Kırık olan bölgede dokunmaya karşı aşırı duyarlılık, çevresinde şiddetli ağrı, şiş­lik ve morluk olur.

* Kırık bulunan organda şekil bozukluğu ve hareket edememe durumu olabilir.

* Dokunma sırasında kırık uçların sürtünmesinin hissedilmesi gibi belirtilerden yararlanılır.

* Açık kırıkta ise kırık kemik uçları yaradan belli olur.

• Kırık durumunda, hastanın kırık kemik uçlarının çevresindeki dokuları zedeleyebileceği de düşünülerek yapılacak
ilk yardım ilkeleri şöyle sıralanabilir:

* Dikkatli ve özenli bir şekilde önce hastanın elbisesi çıkarılır, gerekirse elbise kesilir. Bu sırada hasta yatar durum­da tutulur. Şüpheli organ oynatılmadan kırığın nerede olduğu anlaşılmaya çalışılır.

* Kırık saptanan yeri hareketsiz duruma getirmek için kırık; tahta, baston, cetvel, karton gibi araçlarla tespit edilir. Bu­nun için kullanılan araç, kırık yerin alt ve üst kısmındaki eklemlerin ötesine geçecek kadar uzun olmalıdır. Atel denilen bu araçların vücuda temas eden kısmına pamuk ya da bez konulmasında yararlardır. Bu sırada kırığı yerleştirme gibi bir yan­lışlık yapılmamalıdır.

* Kırık yerin üzerine havluya sarılı buz torbası konur. Bu sırada yaralı kısmın kalp seviyesinden yukarıda olmasına özen gösterilir. Yaralının üzeri örtülerek sıcak tutulur.

* Açık kırıklarda kanamayı durduracak önlemler uygulanır. Mikrop almaması için yaranın üzeri gazlı bez ya da temiz bir bezle kapatılır. $oka engel olmak için gerekli önlemler alınır. Kazazede, uygun pozisyonda gerekirse ambulansla bir sağ­lık kuruluşuna götürülür. Kırılan kemiğe göre, yapılan ilk yardım uygulamaları farklıdır.

Köprücük kemiği kırıldığında yapılacak ilk yardım basamakları şöyledir:

* Köprücük kemiği kırılmış olan taraftaki koltuk altına yumruk kadar bir bez topaklanarak konur. O taraftaki kol, tül­
bent ya da üçgen sargıyla boyuna asılır. Üçgen sargı ya da tülbent yoksa kırık kol ceket

ya da gömleğin iki düğmesi arasından sokularak da tespit edilebilir.

* Kırık yerin üzerine havluya sarılmış buz konur. Yaralı, oturur durumda hastane­
ye götürülür.

Kol ve bacak kırıklarında yapılacak ilk yardımın basamakları şöyledir:

* Yardım sırasında kırık kısım fazla hareket ettirilmemelidir.

Açık kırıksa kırık bölge üzerindeki giysiler çıkarılır, çıkmıyorsa sökülür ya da ke­silir. Açık yara üzerine gazlı bez ya da temiz bir mendil konulup yara sarılır. Böylece ya­radan mikrop girmesi önlenmiş ve kanamanın durması sağlanmış olur. Kırık, kapalı kırık­sa giysilerinin çıkarılmasına gerek yoktur.

* Kol ya da bacak, içine bez konulmuş hazır atele yerleştirilip sarılır. Hazır atel yok­sa çevrede bulunan uzun tahta, dal parçası, cetvel, sandalye bacağı gibi malzemelerden yararlanılarak hareketsiz duruma getirilir.

Kol ya da bacağın kırık bölgesine, alt ve üst eklemleri de içine alacak şekilde ateller konur. Kırık yerin yukarısından ve aşağısından sargı bezi, kravat ya da gömlekten yırtılan bezle bağlanır. Bu arada kırık organın hareket ettirilmemesine ve kan dolaşımının engellenmesidir.

 

BURKULMA:

Bir eklemin taşıyabileceği yükün üzerinde zorlanması ile eklemi çevreleyen yumuşak dokunun zarar görmesine burkulma diyoruz. Burkulmada bağlar, kaslar, kirişler ve kan damarları gerilmiş veya yırtılmıştır. Burkulan organların başında el ve ayak bilekleri, parmaklar ve dizler gelir.

Belirtileri:

*Eklem çevresinde şişme
*Hassasiyet
*Hareket sırasında sancı
*Morarma

NOT: Genellikle kapalı bir kırığın belritileri ile burkulmanın belirtileri benzerlik gösterir. Ancak röntgen filmine bakılarak ayırdedilebilir.

Ne Yapmalı?

*Burkulan eklemin üzerine soğuk, ıslak bezler koyunuz.
*Eklemi hareket ettirmeyiniz.
*Eklem yerinin altına bir mukavva parçası koyuruk sarınız.
*Gerekli tıbbi bakımın sağlanması izin doktor çağırınız veya kazazedeyi en yakın hastaneye götürünüz.

Not: Eğer burkulan bölge bel kemiği ise; doktor gelinceye kadar hastayı döşeme gibi düz ve sert bir zemin üzerine boylu boyunca yatırınız.

ÇIKIK:

Bir kemik ucunun aşırı zorlanma sonucu eklem yerinden çıkmasına diyoruz. Çıkıklar genellikle düşme ve sert bir cisimle vurma sonucu meydana gelir.

Çıkık, en çok parmaklarda(özellikle başparmakta), omuzda ve bileklerde olur.

Çıkığın belirtileri de burkulma ve iç kırığa benzer. Şişme, dokununca haz-ssasiyet, biçim bozukluğu, kımıldatınca sancı ve morarma sayabileceğimiz belirtilerdir.

Ne Yapmalı?

*Çıkık organı kımıldatmayınız.
*Parmak ve bilek çııklarının altına bir mukavva parçası koyarak sarınız.
*Çıkık omuzda ise bir kol askısı ile hareketsiz duruma getiriniz.
*Doktor çağırınız veya kazazedeyi hastahaneye götürünüz.

Dikkat:Kazaya maruz kalmış bir eklemde kırık olup olmadıığını anlamak için kırık organı hareket ettirmeyiniz veya kazazedeyi yürütmeyiniz. Bir boyun veya belkemiği kazasında kazazedenin başını, belini asla hareket ettirmeyiniz. Boyun veya bel hareketi sırasında kırık bir kemik parçası omuriliğe batarak felçlere sebebiyet verebilir.

Ne Yapmalı?

*Bel veya boyun kırığına maruz kalmış bir kazazedeyi bulduğunuz duruş biçiminde tutunuz. Hareket ettirmeyiniz.
*Derhal doktor çağırınız.

AÇIK KIRIKLAR:

Kaza sırasında kırılan bir kemiğin deriyi yararak dışarı çıkması halinde, bu kırığa "açık kırık" denir. Çoğu durumlarda deriyi yırtıp yara açan ve kanamaya sebep olan kırık kemik parçası, geriye kayarak yarayı açık bırakır.

Kanama ve doku harabiyeti sebebiyle kazazede şoka girebilir. Ayrıca yara temizlenip kanama durdurulmadığı takdirde mikrop kapma(enfeksiyon) tehlikesi vardır.

Ne Yapmalı?

*Biçimi bozulmuş organı doğrultmak için kırığın altına bir elinizi, üstüne de diğer elinizi yerleştiriniz.
*Organın ucunu yanınızdaki birine sımsıkı tutturunuz.
*Şok bakıımı uygulayınız.
*Siz kırık bağlama mukavvalarını veya tahtalarını kırık bölgesi üzerine yerleştirirken organını ucunu tutan kişi de kemiklerin biçimi düzelinceye kadar çekmeye devam etsin.
*Kırık bağlama mukavvaları yerine oturunca temiz bir bezle sarıp bağlayınız.

EZİLME

Vücudun herhangi bir yerine yara açmayacak şekilde bir darbe geldiğinde doku altındaki kılcal damarlar(kılcal damar ağları) koparak kanarlar. Kanama, kopan damarların sayısına bağlı olarak bir yer kaplar. Kanamadan sonra, darbe yerinde ağrı ve yanma hissedilir. Kanayan bölge şişer. Şişlik önce morarır; sonra mavileşir.İyileştikçe rengi değişerek yeşile ve iyileşmek üzere iken de sarıya dönüşür. Bu arada şişilik iner ve ağrı da kendiliğinden kaybolur.

Ne Yapmalı?

*Vücudunuzun herhangi bir yerine darbe gelip ezilme olursa, vakit geçirmeden soğuk su kompresi yapınız(soğuk suya batırılmış bez koyunuz)
*Birkaç defa kompres uyguladıktan sonra, soğuk suya batırılmış bezi ezik yerin üzerine koyup sarınız.
*Bu işlemi ne kadar erken yaparsanız ezik yer morarmadan ve şişlik yapmadan kısa zamanda iyileşecektir. Soğuk su kompresinden sonra, ağrı da fazla hissedilmez.
*Ezik, göz çevresinde olursa, soğuk suya batırdığınız bir bezi göz çukuruna yerleştirip üzerinden sarınız. Ezik, morluk yapmadan iyileşecektir.
Author Avatar

About Author

1976 Estel doğumluyum. 1994 yılında orta öğretimimi Kadıköy Anadolu Lisesi’ nde,Tıp eğitimimi 2002 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nde tamamladım. 2002 yılında Tıpta Uzmanlık(TUS) sınavını Türkiye derecesi ile kazanıp ,İstanbul Beyoğlu Göz Araştırma Hastanesi’ nde Prof.Dr.Ömer Faruk YILMAZ ve Prof.Dr.Ziya Kapran’ın asistanı olarak ihtisasımı tamamladım.2008 yılında uzman doktor oldum, aynı yıl Kızıltepe Devlet Hastanesinde mecburi hizmeti yaptım. çeşitli özel hastanelerde uzman doktor ve başhekim pozisyonlarında çalıştım.Halen okuloplasti,şaşılık, refraktif cerrahi , ön segment (katarakt-keratoplasti) alanlarında cerrahi önplanda çalışmaları sürdürüyorum. 1998 yılında Türkiyenin ilk ücretsiz sağlık hizmeti sunan vede ilk sağlık sitesi olan hastarehberi.com u kurdum . 2002 senesinde sağlık turizmi alanında Türkiyede ilk defa grup halinde excimer lazerle göz ameliyatları için avrupadan hastaların getirilmesini ülkemize kazandırdım . Dünyada ilk defa uygulanan acufocus yöntemiyle yakın görme ameliyatlarının ve göz içine implantla yerleştirilen göz tansiyonu implantlarını ülkemize kazandırdım ve dünyada ilk defa Amerikalılarla birlikte uygulanmasını sağladım. Yuzbinlerce sağlık sorusunu karşılıksız cevaplandırdım.İngilizce ve Almanca yabancı dillerim vardır.Evliyim.

36 Comments

 • ilhan ibrahim

  Reply
  Posted on Eki 17, 2013 at 18:35 pm

  kafa tasında çatlama war beyin cerah lara gitmek istemiyorum önemli olan bir isbat almanyada mahkemeyi kayb etim doktor yardımı alamadım
  awukatım çatlamayı isbat ederse yeni dawada durmlar deyişiyor diyor kafa tasına 2-3 kg demir çarpıldı
  21-03-2009 yılında ŞİMDİYE KADAR DEWAMLI ACIYOR
  en yüksek rotgen çekmelisiniz

 • kenan

  Reply
  Posted on Kas 12, 2013 at 16:01 pm

  Merhabalar kol bilegimi sert bi şekilde demire carptim ilk basta birsey yoktu daha sonra biraz zorladim ve agrimaya basladi sicak suyla yikadim sisti bende yogurt sardim cok az bi agri kaldi sizce ne olabilir???

 • isimsiz

  Reply
  Posted on Ara 25, 2013 at 22:35 pm

  iyi günler benim yüzük parmağıma çıkmış ve yanlış kaynadı dediler ailem bir türlü hasteneye götürmedi yanlış kaynamalarda nasıl bir durumla karşı karşıya kalırım ? (yüzük parmağımda tik gibi bişey oluştu ikide birde eklemimi oynatıp duruyorum bunun sebebi sizce nedir?)

 • gamze

  Reply
  Posted on Mar 09, 2014 at 11:11 am

  merhabalar 1 gün önce babam ciddi bir trafik kazası geçirdi. bacağının basen bölgesinden diz bölgesine kadar kavun büyüklüğünde şişlik ve morluk oluştu buz tedavisi dışında ne yapabiliriz yardımcı olursanız çok sevinirim..

 • Melis

  Reply
  Posted on Mar 28, 2014 at 08:20 am

  Dizimde burkulma var ama ağrımıyor yürüyemiyorum okulada gidemiyorum napılmalı

 • muharreem özdemir

  Reply
  Posted on May 28, 2014 at 15:38 pm

  merhaba ben muharrem ayağımın sağ köşesi şişti ve top vuruca koşunca ağrıyor sizce sebebi ne olabilir

 • bekir yıldırım

  Reply
  Posted on Haz 03, 2014 at 09:01 am

  iyi günler benim kravat kemiğimde dışa doğru doğustan gelen bir şekil bozukluğu var. Ne yapmam gerekir daha doktora görünmedim tedavisi varmıdır? yardımcı olursanız iyi olur. teşekkür ederim iyi günler. 🙂

 • cemil

  Reply
  Posted on Haz 13, 2014 at 11:33 am

  iyi günler ben geçen cumartesi ayagımı burktum ve sisti eve gelir gelmez elastiki bandasj ile sarıp buz tedavısı uyguladık ve asırı sısme gitti aksam ustu doktora gıtık rötgen çekıldı sadece burkulma oldugunu soyledı doktor ve ben çarsamba sabahına kadar ihtıyaçlarım dısında kalkmadan yattım ve duktor tavsyesını uyguladım suan aygımdakı sıslık genelıne yayıldı iki yanda kan toplanması var hafif ve hareket ettirince ayak bilegimin ara kısmı agrı ve baldırıma ve bas parmagıma dogru sancı yapıyor artık ne yapmam gerekir teşekkürler…

 • talha

  Reply
  Posted on Haz 16, 2014 at 22:33 pm

  merhaba ben mac oynarken bas parmagımı bır cocugun keğmine vurdum ve bas parmagımın eklem yerı agrımıyor fakat bas parmagıma gıden kemık agrıyor ve tc kımlıgım kayıp oldugu ıcın hastaneye gıdemıyorum ne yapabılırım

 • aliosman

  Reply
  Posted on Tem 07, 2014 at 17:47 pm

  düserek ayagımda et ezikligi oldugunu örendim alçıya aldırdım tedbir olsun diye 3 gün sonra alçıyı çıkkardım şişlik basladı ayagıma ne sarsam iyi gelir

 • isimsiz

  Reply
  Posted on Eyl 11, 2014 at 16:26 pm

  biskletten gidiyodum dengemi kaybettım ve düştüm 2 bileğimde ağrıyo sizce ne vvardır kırık çıkık ezilmemi

 • fenerbahçe-elazıq 23

  Reply
  Posted on Eki 13, 2014 at 20:46 pm

  mrb.bn byramda salınckta sallanırken kolumu kenar demirine çarptm o yzdn çok ağrıyo dirseğim morardı nasıl geçer

 • alis

  Reply
  Posted on Kas 17, 2014 at 03:28 am

  Bilgileriniz için teşekkür ederim gecenin 3 buçuğunda yardımcı oldunuz 😉

 • Adınız

  Reply
  Posted on Ara 25, 2014 at 11:15 am

  Ben koşarken çantada takıldım ve ekleminin olduğu yere düştüm ne yapılabilir toplanıyor

 • ahmet

  Reply
  Posted on Oca 01, 2015 at 12:25 pm

  merhaba hocam .ben gecen zıplama hareket yaıyordum o günden beri yani 10 gündür ayagım ağrıyor resmen toplalıyorum…sanki biraz geçmiş gibi ama eskisinden eser yok koşamiyorum bu kaç günde gecer ne yapmam gerek

 • mahmut

  Reply
  Posted on Oca 19, 2015 at 17:39 pm

  Top oynarken bileğimin üstüne kolum yatay şekilde düştüm bazı yerleri çevirince acıyor kırık mı çıkıkmı ezilmemi var lütfen söylermisiniz *

 • merve

  Reply
  Posted on Oca 23, 2015 at 16:28 pm

  Merhaba benim kadeşim 2 buçuk yaşında ve koltuktan dizinin stüne düştü kalça ve diz kapağı arası çok az şişti üstğne basamıyoruz ne yapmalıyız?

 • Tugba

  Reply
  Posted on Oca 30, 2015 at 07:14 am

  Gunaydin, size bur sorum olcak dun 14:30. Siralarinda annem yokus asagi yururken dusmus yuzustu. Yaklasik 110 kg civarinda.dusme sonrasi hic bir sikayeti yoktu yaklasik 2,5 saat sinra filan sol ayaginin uzerine basamaz oldu. Hastaneye gidip rontgen cektirdik..rontgende hic sikinti yok dediler. Diklomec surup bandaj yaptilar. Ancak hic basamiyor yine uzerine bide sol ayagin tam on yuzunde bastiginda citir citir sesler cikiyor, sislik yok morarma yok henuz ama citir citir sesler beni biraz korkuttu.. Nedendir..? Cabucak toparlamasi icin ne yapabiliriz

 • BG

  Reply
  Posted on Şub 02, 2015 at 08:07 am

  Hocam merhabalar
  Ben yurtdışında öğrenci olarak yaşamaktayım sağlık sigortam olmadığı için ve hastane Türkiye ye oranla aşırı pahalı olduğundan gidemiyorum. Benim şikayetim beraber yaşadığım oda arkadaşımla bağzı tatsızlıklar sonucu kavga ettim ve burnunun iki gözünün arasındaki kısmını kırdım elimde ilk başlarda sadece kızarıklık vardı buz tedavisi yapıp bengay krem sürdüm 1 ay sonra o bölgede bir şişlik oldu normal halde ağrı yok ancak parmaklarımı düz bir şekilde uzatıp kastığım zaman aşırı sızlama var, kas ezilmesi diye düşünüyorum endişeli değilim ancak elimi yumruk yaptığım zaman parmaklarımın arasında çukur olması gerekirken şuan düz ve hafif şiddetli bile antrenmanlarda kum torbasına vurunca aşırı sızlama oluyor ne yapmam lazım ?

 • ayak ezilmesi

  Reply
  Posted on Şub 09, 2015 at 10:48 am

  Hocam kolay gelsin ben işyerinde forklift çarpması sonucu ayağım ezildi röntgen çekildi cok şükür kırık felan çıkmadı doktor 3 tane ilaç yazdı merhem ve iki kutu ilaç yazdı merhemi ayagima surdugumde yakıyor ayağımi tahmini kaç gün de iyileşme olur kaloy gelsin teşekkürler

 • turkiyem_27

  Reply
  Posted on Şub 17, 2015 at 18:13 pm

  Hocam Öğlen namazinda camide köpek kovaladı duvardan atladım topukta ezilme olmuş ayak ucunda yürüyorum topuga basamiyorum ne yapmalı güzel bir krem iyi gelirmi

 • sukru

  Reply
  Posted on Şub 25, 2015 at 23:48 pm

  Hocam merhaba ben futbol oynarken yukaridan gelen topa butun gucumle vurdum ve top ayak ucuna denk geldi ve ayagim kotu bir sekilde gerildi oynar bilegin hemen tam onunde sislik meydana geldi ve bir aydir aci var namaz kilarken ayagim in ustune oturamiyorum tam bukulmuyor cok aci veriyor ama kosarken acimiyor kostuktan sonra kople ayagimda gerilme acisi oluyor sebebi ne olabilir kirikmi yoksa cikikmi sanki kemik sismis gibi hocam cevep gonderirseniz cok sevinirim allaha emanet olun

 • Nuray uludaş

  Reply
  Posted on Şub 27, 2015 at 12:16 pm

  Merhaba 39 yaşındayım ayağımı koltuğun ayağına çarptıiki ayrı doktora gittim. Röntgen temiz dediler biri sar ağrı kesici al dedi , diğeri üç merhem karıştır sür ve ayrıca iki ilaç daha verdi. 4 ay oldu hiçbirşey değişmedi hâlâ ağrıyo ve yorulunca çok şişip morarıyor .Ne yapmalıyım neden düzelmiyor ne olur yardımcı olun.Teşekkür ederim

 • doğa

  Reply
  Posted on Mar 07, 2015 at 15:33 pm

  arkadaşlar benim bir ödevim var öğretmen kırıklar konusunda uzmanlaşın dedi bebeklerde kırıklar için ilk yardım nasıl yapılır bilen varsa söyleyebilir mi? yalnız hastane uygulaması değil ilk yardım…internette araştırdım ama bulamadım

 • bran

  Reply
  Posted on Nis 02, 2015 at 13:44 pm

  merhaba hocam futbol oynarken baş parmağımı taşa vurdum ne yapmalıyım

 • kürşat alkurt

  Reply
  Posted on Nis 17, 2015 at 18:38 pm

  Benim ayagım ezilmiş. 2 hafta önce alçıdaydı. Şuan bir kremel sargı bezi yapıyorum. Doktor dedi..
  Ben ayaga kalkıp ayağımın üstüne basmak istereken sanki böle damar damar üstüne geliyo ve karıncalanmış gibi oluyo. yürümem içimn ne yapmam gerkir..?*?

 • aslı

  Reply
  Posted on Haz 27, 2015 at 01:13 am

  Mrb hocam benim 3 yasında kızm var bundan iki gün önce parktan düşmüş kol bileğini inctmiş .elini parmaklarını oynatabiliyor fakat bileğinde şişlik ve sertleşme var geçmesi için yumurta sarısı ve tuzla karstrp sargi beziyle sardm geçmedi ne yapmalym acil cvp verirseniz sevinirim

 • pınar fidan

  Reply
  Posted on Ağu 10, 2015 at 14:09 pm

  merhaba hocam , ben dün kol bileğimin 2 parmak yukarısı yan tarafını şiddetli vurdum ama acı hissetmedim sonrasında damarlarda fındık gibi içte şişme oldu. damar sertleşti sanki damar damar üstüne binmiş gibi. ağrı başladı bileğime el üstüne ve kol dirseğime kadar vuruyor. dün buz torbası ile komplesk yaptım sonra voltetere sürdüm.şimdi halen ağrı devam ediyor elimi o bölgeye değdiremiyorum çok acıyor ama bileğime sancı yapıyor hafif şidette elimi kullanabiliyorum. bu durumda ne yapmalaıyım kırık veya çıkık olsa daha farklı ağrı mı olurdu

 • Salih

  Reply
  Posted on Eyl 13, 2015 at 18:20 pm

  Hocam ben arkadasimla şakalaşırken yumruk attım kolum boşa geldi ve kolum cikti ve o seferden 5-6 sonra basketbol oynarken ters bir harekettde yenisden kolum cikti. Bunun icin yapilabilecek birsey var mi? Varsa ne yapilabilir.şimdiden tesekkur ederim

 • Salih

  Reply
  Posted on Eyl 13, 2015 at 19:18 pm

  Hocam bir yerde eksik yazmisim “5-6 ay sonra” olacak duzeltiyim. Bu arada bende estelliyim hemseriyiz.

 • ÖZLEM DEMİRBAŞ

  Reply
  Posted on Eki 01, 2015 at 10:22 am

  Merhaba.1 hafta önce sol bacağımın üzerine düştüm ,o an bi ağrı oluştu yerimden bisüre kalkamadım .kalktığımda ağrı bisüre sonra geçti fakat yürürken üzerine basmada zorluk çekiyodum.Herhangi bi ağrı veya şişlik omadığı için doktora gitme gereği duymadım. Fakat iyileşme olmadı hiç üstelik havalar soğuyunca daha çok ağrımaya ve kasılmaya başladı çalıştığım içinde fazla dinlendiremiyorum.Ne yapmam gerekl bilgi verebilirseniz çok sevinirim

 • Nuri koparan

  Reply
  Posted on Eki 05, 2015 at 20:32 pm

  Benim bacakla gövde birleşim yerine büyük taş geldi ağrıyo nasıl gecer

 • Rümeysa

  Reply
  Posted on Eki 31, 2015 at 00:44 am

  Merhaba benim bugün elimi bir arkadaşım şakalaşırken ters döndürdü ve kemiklerden ses çıktı daha sonra şiddetli bir ağrı oluştu elime baktığımda hafif bir şişlik vardı ağrı bileğime kadar vuruyodu geçer diye hastaneye gitmedim fakat saat gectikce daha cok şişti ve kızardı elimi açamıyorum fazla oynatamıyorum kasılma yapıyo ve eklem yerlerimde ağrı var ne yapmalıyım bilgi verirseniz çok sevinirim

 • Ayça

  Reply
  Posted on Mar 06, 2016 at 11:22 am

  Ben koşarken kolum kapının köşesine çarptı. Şişti.bir gün geçti ve hala acıyor.hastaneye gitmedim. Bileğimi çarptığım için bir şey yapamıyorum kemiğimde uyuşukluk var hareket sırasında daha çok acıyor. Ne
  Yapmalıyım?

  • Posted on Nis 13, 2016 at 15:30 pm

   antienflamatuar bir krem kullanmanız yeterli,geçmezse ortopediye başvurun

 • cengo

  Reply
  Posted on Mar 12, 2016 at 23:52 pm

  Bu bandajlar işe yarıyormu gerçekten ben bir süre kullandım çok bir fayda göremedim.

Add Comments